S feederem jednoduše a lépe díl V. 8/2015

Vidličky a postavení prutu 

Lov feederem je lov na položenou a prut leží po nahození ve vidličkách. Dá se držet i v ruce, ale to už vyžaduje velkou zkušenost, pevnou ruku a hlavně se to dá praktikovat jen v době, kdy na záběr nečekáme dlouho. Typické pro feeder je to, že prut leží ve vidličkách.

Zadní část prutu, tedy jeho rukojeť, odkládáme do klasické vidličky, jaké používáme při lovu na položenou, ale přední vidlička je speciální. Je široká a mělká, ideálně s vybráním pro vlasec, abychom si ho ve vidličce nepřiskřípli po položení prutu. Proč tato speciální vidlička? Je to z toho důvodu, že při lovu feederem, často zasekáváme ne směrem nahoru, jako když lovíme například se splávkem, ale stranou, protože je jednodušší a především rychlejší zaseknout tak, že vlasec vodou rychle táhneme proti směru zabrání, než když vlasec z vody vyřezáváme směrem nahoru. Jsou to sice jen setinky sekundy, avšak ty mohou být rozhodující v tom, jestli zabravší rybu zaseknete nebo ne. Když tedy zasekáváme stranou, je pro nás vhodnější mělká vidlička, protože v hluboké se může vlasec při pohybu stranou zachytit.

Naštěstí jsou na našem trhu vhodné vidličky a jsou i za přijatelnou cenu. S vidličkami přímo souvisí postavení feederového prutu v nich. Vůbec totiž není jedno, jak do nich prut odložíte.

Na vodách stojatých platí, že špička prutu signalizující záběr směřuje k vodní hladině a celý vlasec je potopený pod hladinou. Ideální je, když vlasec směřuje od špičky v 90°, tedy v pravém úhlu. Přenos záběru a následná signalizace záběru je tak mnohem přesnější, než když vlasec směřuje od špičky k nástraze v příliš ostrém, anebo naopak velmi tupém úhlu, anebo když nám kus vlasce vlaje nad hladinou a pohrává si s ním vítr. Všechny negativní vlivy se projeví na signalizaci záběrů a my bychom se měli snažit o to, aby bylo těchto vlivů co nejméně, anebo abychom je co nejvíce eliminovali.

Na tekoucí vodě si počínáme odlišně. Tam stavíme prut do vidliček tak, aby špička směřovala vzhůru, a úhel upravujeme podle sklonu břehu a hloubky vody.

Zde se vyplácí držet alespoň část vlasce nad vodou. Když se totiž do vlasce opírá proud, musíme používat těžší krmítka a silnější špičky, čímž se stává signalizace méně citlivou. V tomto případě je naším velkým nepřítelem především vítr. Často se stává, že se nemůžeme rozhodnout mezi dvěma špičkami. Jedna se může zdát příliš měkkou a proud ji hodně ohýbá, ale tužší už je moc tuhá a méně citlivá. Pak je menším zlem, než použít příliš tuhou špičku, upravit sklon prutu a vlasce a hledat tak polohu, která je pro signalizaci záběru v daných podmínkách optimální.

Je nesmírně důležité sladit hmotnost krmítka se vzdáleností, silou proudu, vhodnou špičkou a postavením prutu, protože všechny tyto faktory mají přímý vliv na signalizaci záběru. Jen tehdy, když budete zřetelně vidět záběry, budete na ně moci adekvátně reagovat a to pak ve finále přinese nějaké ryby na břeh. Je lépe se této přípravě věnovat trošku déle a pečlivěji, než pak zasekávat do prázdna, nebo záběry nevidět vůbec, protože není ničím neobvyklým, že i velké ryby pohnou špičkou jen tak, že to nezkušené oko pomalu ani nevidí …..

MT